2.Ulaştırma ve Lojistik Ulusal Kongresi

Başkanlar Toplantısı

Sakarya, 22 Kasım 2018

Yapılan Sunumlar

Doç. Dr. Hakan TUNAHAN: SAÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi: Lojistik Eğitimine İlişkin Göstergeler

Doç. Dr. Samet GÜNER: SAÜ İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi: Sektörün Lojistik Eğitimi Veren Üniversitelerden Beklentilerinin Tespit Edilmesine Yönelik Bir Çalışma

Doç. Dr. Ebru DEMİRCİ: Akademik İşbirliği Fırsatları

Dr. Öğr. Üyesi: Gültekin ALTUNTAŞ: Lojistik Eğitiminde Akreditasyon

 

Tartışılan Konular

Akademinin Sektörle İlişkisi

Akademide İyi uygulamalar

Öğretim elemanı ve öğretim elemanı yetiştirme sorunu ve çözüm önerileri

Lisansüstü programların açılması ve yürütülmesi

Mezunların sahip olması gereken özellikler ve istihdam sorunları

İşbirlikleri ve Projeler