KONU BAŞLIKLARI

Lojistik Yönetimi

 • Küresel Lojistik Yönetimi
 • Global Değer Zinciri
 • Stratejik Lojistik Yönetimi
 • Lojistik ve İnovasyon
 • Uluslararası Pazarlama
 • Lojistikte Müşteri Hizmetleri ve Sipariş Yönetimi
 • Tersine Lojistik
 • 3 ve 4. Parti Lojistik
 • Sürdürülebilir ve Yeşil Lojistik
 • Endüstri 4.0 ve Lojistik
 • E-Ticaret ve Lojistik
 • Lojistik Maliyet Yönetimi
 • Afet Lojistiği
 • Perakende İşletmelerinde Lojistik
 • Satınalma
 • İşletme Fonksiyonlarının Lojistik Sektöründe Uygulaması
 • Lojistik Sektöründe Rekabet
 • Lojistik Sektöründe Finansman
 • Lojistikte Uluslararası Standardizasyon Uygulamaları

Taşımacılık Yönetimi

 • Kara, Hava, Deniz ve Demiryolu Taşımacılık
 • Intermodal Taşımacılık
 • Multimodal Taşımacılık
 • Proje Taşımacılığı
 • Tehlikeli Madde Taşımacılığı
 • İnsansız Araçlar ve Sistemler

Depo ve Stok Yönetimi

 • Ambalajlama ve Elleçleme
 • Raf Sistemleri
 • Depolama Ekipman ve Sistemleri

Ulaştırma ve Kentsel Lojistik

 • Akıllı Ulaşım Sistemleri
 • Sinyalizasyon
 • Güvenlik Sistemleri
 • Akıllı Araçlar
 • Trafik Yönetimi
 • Ulaştırma Politikaları
 • Ulaştırma – Lojistik Altyapısı ve Devlet Düzenlemeleri

Uluslararası Ticaret ve Gümrük

 • Transit İşlemler
 • Uluslararası Ekonomik Gelişmeler ve Lojistik
 • Ticaretin Kolaylaştırılması
 • Tek Pencere Sistemi
 • Gümrüklerin Dijitalleşmesi
 • Gümrük Mevzuatı ve Uygulamaları

Lojistik Bilişim Sistemleri ve Modelleme

 • Lojistik Dizayn ve Network
 • İstatistik Analiz Teknikleri ve Modelleme
 • Karar Verme Teknikleri ve Modelleme
 • Lojistik Tahminleme
 • Optimizasyon
 • Rotalama ve Çizelgeleme
 • Big Data ve Veri Madenciliği
 • Veri Analitiği

Lojistik ve Hukuk

 • Taşımacılık Mevzuatı ve Uygulamaları
 • Sigorta
 • İş Sağlığı ve Güvenliği
 • Deniz Hukuku
 • Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmeleri ve Uygulamaları
 • Elektronik Belgeler ve Kişisel Verilerin Korunması

Lojistik ve Eğitim

 • Lojistik Sektöründe İnsan Kaynağı ve Yönetimi
 • Lojistik Eğitim Müfredatı
 • Lojistik Eğitiminin Etkinliği