Genişletilmiş Özet Gönderim Başlangıç Tarihi 30.04.2018
Genişletilmiş Özet Gönderim Bitiş Tarihi 20.08.2018
Kabul Edilen Genişletilmiş Özet Bildirilerin İlanı 14.09.2018
Tam Metin Gönderim Başlangıç Tarihi 17.09.2018
Tam Metin Gönderim Bitiş Tarihi 09.11.2018
Kayıt Ücreti Yatırma Başlangıç Tarihi 02.11.2018
Programın İlan Tarihi 05.11.2018
Kayıt Ücreti Yatırma Bitiş Tarihi 21.11.2018
Kongre Tarihi 22.11. 2018 ve 23.11. 2018

ÖNEMLİ BİLGİ:  En iyi 3 bildiri değerlendirmesine katılmak ve/veya yayın olanaklarından faydalanmak isteyenlerin tam metin bildirilerini 17 Eylül- 1 Kasım 2018 tarihleri arasında aktif olan “Tam Metin Bildiri Gönderim Sistemine” yüklemesi gerekmektedir. Bu tarihler arasında sisteme tam metin bildiri yüklemeyen katılımcılar ödül ve yayın olanaklarından faydalanamayacaktır.*Kabul edilen ve sunumu yapılan genişletilmiş özetler “Kongre Özet Bildiriler Kitapçığında” online olarak yayınlanacaktır.